Η ΠΡΟΔΟΜΗ αναλαμβάνει την ενίσχυση φορέων με χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και την επιλογή εποξειδικών ρητινών και εκτοξευμένου σκυροδέματος. Διαθέτουμε σύγχρονες κινητές μονάδες για την παραγωγή σπρέι πολυουρεθάνης και αφρομπετόν επιτόπου στο σημείο του έργου.