Τα συνεργαζόμενα με την εταιρία μας γραφεία Αρχιτεκτονικών Μελετών, Τοπογράφων και Πολιτικών Μηχανικών αναλαμβάνουν την μελέτη του έργου που θα εκτελεστεί από το αρχικό στάδιο της αδειοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση του. Με την εμπειρία και την επιστημονική του κατάρτιση θα δώσουν την λύση που απαιτείται σε κάθε πρόβλημα ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσουν την εμπεριστατωμένη μελέτη για κάθε έκτασης εργασίες και πάντοτε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς των οικοδομικών οργανισμών, Ελληνικών και Διεθνών.