ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΔΟΜΗ

 

Πέρα από τον τομέα των γενικών κατασκευών η εταιρία μας έχει εξειδικευθεί και στις ειδικές κατασκευές μετά από πολύχρονη εμπειρία.

Ο λεπτός αυτός τομέας των ειδικών κατασκευών περιλαμβάνει τις πιο κάτω δραστηριότητες.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 

Χρυσανθακόπουλος Αθανάσιος

ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εφαρμογή & Εμπορία Μονωτικών Υλικών