Στην ΠΡΟΔΟΜΗ αναλαμβάνουμε πολλές φορές να πραγματοποιήσουμε μία ολική ή μερική ανακαίνιση της οικίας, της πολυκατοικίας ή και ολόκληρων κτιρίων, ξενοδοχειακών μονάδων κλπ.. Έτσι επιτυγχάνεται η θωράκιση του κτιρίου από υγρασίες, η προστασία του φέροντος οπλισμού και των εξωτερικών στρωμάτων του κτιρίου. Έτσι η αναβάθμιση του κτιρίου λειτουργικά και αισθητικά γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά αυξάνει την εμπορική αξία του ακινήτου αλλά και την καταλληλότητα του.
Τα έμπειρα συνεργεία που επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε στην ΠΡΟΔΟΜΗ θα διεκπεραιώσουν κάθε εργασία που θα επιλέξετε, ενώ πολιτικός μηχανικός θα πραγματοποιήσει την μελέτη και θα έχει την επίβλεψη του έργου από κάθε άποψη, αδειοδοτική, νομιμοποιητική κλπ.