Στην ΠΡΟΔΟΜΗ αναλαμβάνουμε πολλές φορές να πραγματοποιήσουμε μία ολική ή μερική ανακαίνιση της οικίας, της πολυκατοικίας ή και ολόκληρων κτιρίων, ξενοδοχειακών μονάδων κλπ.. Έτσι επιτυγχάνεται η θωράκιση του κτιρίου από υγρασίες, η προστασία του φέροντος οπλισμού και των εξωτερικών στρωμάτων του κτιρίου. Έτσι η αναβάθμιση του κτιρίου λειτουργικά και αισθητικά γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά αυξάνει την εμπορική αξία του ακινήτου αλλά και την καταλληλότητα του.
Τα έμπειρα συνεργεία που επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε στην ΠΡΟΔΟΜΗ θα διεκπεραιώσουν κάθε εργασία που θα επιλέξετε, ενώ πολιτικός μηχανικός θα πραγματοποιήσει την μελέτη και θα έχει την επίβλεψη του έργου από κάθε άποψη, αδειοδοτική, νομιμοποιητική κλπ.

Back
IMG 20180424 095503 IMG 20180424 095548 IMG 20180424 095532 IMG 20180424 095545 IMG 20180424 095536 IMG 20180424 095514 IMG 20180424 095540 IMG 20180424 095508