Η θερμομόνωση σ’ ένα κτίριο, ουσιαστικά παρέχει σ’ αυτό ένα «προστατευτικό περίβλημα» το οποίο μειώνει τη μετάδοση θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Το χειμώνα μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το κτίριο και το καλοκαίρι μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα εισάγεται σε αυτό. Στην ανάγκη για θερμομόνωση ή ηχομόνωση ενός χώρου, στην ΠΡΟΔΟΜΗ έχουμε την κατάλληλη λύση. Μια λύση που θα ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες συνδυάζοντας τόσο τα κατάλληλα υλικά για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος όσο και τα έμπειρα συνεργεία μας για την εφαρμογή των υλικών αυτών. πάντοτε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ότι επιτάσσουν οι Εθνικοί και Διεθνείς οργανισμοί.

Back
WP 20150109 11 22 31 Pro WP 20150109 11 25 36 Pro WP 20150109 11 35 00 Pro WP 20150109 11 24 36 Pro WP 20150109 11 35 08 Pro WP 20150109 11 24 33 Pro WP 20150110 11 02 33 Pro WP 20150110 11 02 37 Pro WP 20150117 09 52 22 Pro WP 20150109 11 23 46 Pro