Η θερμομόνωση σ’ ένα κτίριο, ουσιαστικά παρέχει σ’ αυτό ένα «προστατευτικό περίβλημα» το οποίο μειώνει τη μετάδοση θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Το χειμώνα μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το κτίριο και το καλοκαίρι μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα εισάγεται σε αυτό. Στην ανάγκη για θερμομόνωση ή ηχομόνωση ενός χώρου, στην ΠΡΟΔΟΜΗ έχουμε την κατάλληλη λύση. Μια λύση που θα ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες συνδυάζοντας τόσο τα κατάλληλα υλικά για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος όσο και τα έμπειρα συνεργεία μας για την εφαρμογή των υλικών αυτών. πάντοτε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ότι επιτάσσουν οι Εθνικοί και Διεθνείς οργανισμοί.

Back
WP 20150109 11 23 46 Pro WP 20160317 11 18 51 Pro WP 20160316 08 57 42 Pro WP 20160317 11 18 34 Pro WP 20160317 11 18 43 Pro WP 20160316 13 04 51 Pro WP 20160318 10 17 25 Pro WP 20160318 13 25 04 Pro WP 20160318 10 17 01 Pro WP 20160413 16 45 42 Pro